PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
Halže je rozsáhlou obcí na mírném návrší nedaleko Tachova v pohoří Český les.
První zmínky pochází z roku 1479, ale osídlení je zřejmě starší.
Obci dominuje kostel sv. Jana a Pavla s věží z tesaných kvádrů. Na návrší jihovýchodně od obce stojí zpustlá kaple sv. J. Nepomuckého. Pod ní se v hájku skrývá kaple sv. Kříže s hrobkou Landwehrů.
Pro aktivní vyžití tady můžete využít sportovní areál a přírodní koupaliště. V okolí obce je řada mokřadních oblastí, soustředěných kolem rybníčků a pramenišť potoků. Vyskytuje se zde vzácná fauna i flóra.
Fotografie uživatelů
Tachov - orientační mapa na rozhledové plošině rozhledny Vysoká
Tachov - pohled z rozhledny Vysoká na město Tachov
Tachov - pohled z rozhledny Vysoká směrem na Milíře
Tachov - pohled z rozhledny Vysoká směrem k vodní nádrži Lučina
Tachov - rozhledna Vysoká
Tachov - pohled na průčelí jízdárny Světce
Tachov -smírčí kříž na okraji parčíku u autobusového nádraží
Tachov - Boží muka z roku 1522 jsou gotickou památkou a najdeme je na t.zv. Horním náměstí
Tachov - památník Bitvy u Tachova před městským opevněním
Tachov - městské hradby v Zámecké ulici
Tachov - areál bývalé kaple na Vysoké je přeměněn na archeologické hřiště
Tachov - panel Archeologické hřiště u základů bývalé kaple na Vysoké